F415 Denderleeuw – Burst

13 km

Dernière mise à jour 12/03/2024

Legende
Cyclostrade Partie de la cyclostrade non accessible (non terminée ou interrompue) Route alternative en attendant la poursuite de la construction Cyclostrade connectée
Erpe-Mere knoop F415
Ede station
Haaltert station
Welle station
Denderleeuw station 11,3
km

En bref

De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de studie voor fietssnelweg F415 tussen Burst (Erpe-Mere) en Denderleeuw, samen goed voor een traject van 13 km.

Deze fietssnelweg loopt parallel met de spoorlijn en passeert naast Burst en Denderleeuw ook Haaltert en Aalst. Op dit moment ontbreekt er een vlotte fietsverbinding tussen deze gemeenten. In de studie wordt op zoek gegaan naar het best mogelijke tracé voor de F415 en worden de randvoorwaarden vastgelegd. De uitwerking van de F415 past in de mobiliteitsvisie van de Provincie Oost-Vlaanderen en zal het vlot en veilig fietsverkeer tussen Burst en Denderleeuw mogelijk maken, met als uiteindelijke doel om meer mensen op de fiets te krijgen.

De Provincie hoopt de studie eind 2024 af te ronden, zodat de lokale besturen vanaf 2025 van start kunnen gaan met de ontwerpfase.

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous