Station Melle - Kouterwegel

Voorbereiding
Dernière mise à jour 22/11/2022

Chef de projet

Partenaires

Vlaamse overheid, Melle, Infrabel, NMBS

Quoi?

Aanleg van een vrijliggende fietsweg langs de spoorweg tussen station Melle en de Kouterwegel, als eerste deel van de verbinding van Melle met Wetteren. Hierbij wordt de gewestweg N465 ongelijkgronds gekruist door gebruik te maken van een oude spoorbrug.


Où ?

Quand?

2023

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous