Station Melle - Kouterwegel

Voorbereiding
Last update 22/11/2022

Project Manager

Partners

Vlaamse overheid, Melle, Infrabel, NMBS

What?

Aanleg van een vrijliggende fietsweg langs de spoorweg tussen station Melle en de Kouterwegel, als eerste deel van de verbinding van Melle met Wetteren. Hierbij wordt de gewestweg N465 ongelijkgronds gekruist door gebruik te maken van een oude spoorbrug.


Where?

When?

2023

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us