Aarschot

Voorbereiding
Dernière mise à jour 08/11/2023

Chef de projet

Logo van de stad Aarschot

Investissement

2.099.569 euro

Partenaires

Provincie Vlaams-Brabant

Quoi?

Stad Aarschot & Provincie Vlaams-Brabant hebben de plannen klaar voor de aanleg van de F25 op Aarschots grondgebied. Het traject van 3 kilometer vertrekt aan het station van Aarschot en loopt via Elzenhof en Nieuwland richting spoorbedding. Vanaf daar blijft het traject de sporen volgen tot voorbij Vorsdonkbos. Ter hoogte van het vroegere station van Gelrode loodst een nieuw aan te leggen fietstunnel het fietsverkeer veilig naar de andere kant van de Begijnendijksesteenweg. Waarna het traject op de grens met Rotselaar aansluiting maakt richting Leuven.

Bij het ontwerp van een fietssnelweg streven we steeds naar veiligheid, comfort en minimale hindernissen. De ideale fietssnelweg is vrijliggend, bestaat uit een asfaltlaag van 4 meter breed met fietsverkeer in beide richtingen en krijgt als hoofdsnelweg ook steeds verlichting. Zoals je zal merken is dit niet overal mogelijk en zijn er stukken waar andere keuzes gemaakt werden.

4 PROJECTZONES IN AARSCHOT

We delen het project op in vier grote zones die je hieronder op de kaart kan zien. Het traject maakt zowel gebruik van bestaande wegen als nieuw aan te leggen stukken. Daarbij wordt zoveel mogelijk het traject van de spoorlijn Leuven-Aarschot gevolgd, met steeds een afsluiting tussen fietssnelweg en sporen.

Projectzones Aarschot
Projectzones Aarschot
ZONE 1: ELZENHOF

Vanuit de stationsomgeving wordt de fietssnelweg over de terreinen van het Logistiek Centrum Infractructuur van Infrabel doorgetrokken richting Nieuwland. Daar krijgt de route na zo’n 200 meter een doorsteek in de richting van de sporen. De bestaande weg blijft 3,3 meter breed en krijgt op dit trakect een nieuwe toplaag. Op termijn zal deze weg niet meer door autoverkeer gebruikt kunnen worden om school Elzenhof te bereiken. Er komt een nieuwe toegang aan de noordzijde van de school.

ZONE 2: NIEUWLAND

Hier loopt de nieuw aan te leggen fietssnelweg vrij langs het spoor met een breedte van 4 meter. De F25 kruist er 3 bruggen, waar er bij de laatste een keermuur komt om voldoende ruimte te creëren. Ter hoogte van de eerste brug komt een overdekte rustruimte met infozuil, zitgelegenheid en een fietsenstalling die toegankelijk zal zijn via de toekomstige parking Elzenhof.

F25 Simulatiebeeld Turfputten
Een simulatiebeeld van de F25 ter hoogte van de Turfputten
ZONE 3: VORSDONKBOS

Ter hoogte van Turfputten sluit de F25 weer aan op bestaande weg. Het eerste deel wordt hier ingericht als fietsstraat waarbij het bestaande wegdek 5,5 meter breed blijft en een rode asfaltverharding krijgt.

Verderop wordt het huidige steenslagpad in asfalt aangelegd als fietssnelweg, maar hier met een breedte van 3 meter om het aanwezige natuurgebied Vorsdonkbos minimaal aan te snijden. Op dit stuk wordt vleermuisvriendelijke verlichting voorzien met een uitdoofscenario en de afsluiting van het spoor krijgt hier een doorgang voor overstekende dieren.

ZONE 4: STATION GELRODE

De bestaande Baan op Rotselaar wordt tot aan de stadsgrens ingericht als fietsstraat met een toplaag in rode asfalt. Het kruispunt met de Begijnendijksesteenweg wordt ingericht als fietstunnel, waarbij de toeritten voor gemotoriseerd verkeer worden verlegd.

F25 Detail plannen Gelrode
Een detail van de plannen voor de F25 in Gelrode
VERDERE VERLOOP VAN HET PROJECT

Stad Aarschot werkt de komende jaren als bouwheer samen met de provincie Vlaams-Brabant dit dossier verder uit. De stad heeft de grondverwervingen opgestart en de vergunning wordt begin 2024 aangevraagd.

Schema cyclus van een fietssnelweg
Hoe verloopt de realisatie van een fietssnelweg

Où ?

De plannen bekijken?

Plan zone 1: Elzenhof

Plan zone 2: Nieuwland (Deel 1)

Plan zone 2: Nieuwland (Deel 2)

Plan zone 3: Vorsdonkbos

Plan zone 4: Gelrode

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous