Kortenberg / F3 Leuven - Brussel

Rechtlijnig traject langs de sporen

Voorbereiding
Dernière mise à jour 17/06/2022

Chef de projet

Partenaires

Provincie Vlaams-Brabant, Vlaams gewest (Fietsfonds)

Quoi?

De 'knikjes' in de fietssnelweg in Kortenberg werden weggewerkt, waardoor het traject van de F3 rechtlijniger verloopt en dichter bij de sporen komt te liggen.

Het stukje tussen tractiestation en station Kortenberg zal in een latere fase worden uitgevoerd. De timing hiervan is afhankelijk van de noodzakelijke onteigeningsprocedures. Tot dan volg je het knikje via de Kwerpsebaan.

Où ?

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous