Kouterwegel Melle - station Kwatrecht

Voorbereiding
Dernière mise à jour 09/12/2021

Chef de projet

Partenaires

Vlaamse overheid, Melle, Wetteren, Infrabel en NMBS

Quoi?

Aanleg van een vrijliggende fietsweg langs de spoorweg tussen de Kouterwegel in Melle en het station van Kwatrecht, als tweede deel van de verbinding van Melle met Wetteren. Hierbij wordt de straat Kalverhaege gekruist door middel van een lichtenregeling en wisselt de fietssnelweg van de noordkant naar de zuidkant van de spoorlijn onder het spoorviaduct Kalverhaege. In overleg met NMBS, AWV, De Lijn en de gemeente Wetteren wordt gezocht naar een veilige oversteek van de N9.

Où ?

Quand?

2023

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous