Kouterwegel Melle - station Kwatrecht

Voorbereiding
Last update 09/12/2021

Project Manager

Partners

Vlaamse overheid, Melle, Wetteren, Infrabel en NMBS

What?

Aanleg van een vrijliggende fietsweg langs de spoorweg tussen de Kouterwegel in Melle en het station van Kwatrecht, als tweede deel van de verbinding van Melle met Wetteren. Hierbij wordt de straat Kalverhaege gekruist door middel van een lichtenregeling en wisselt de fietssnelweg van de noordkant naar de zuidkant van de spoorlijn onder het spoorviaduct Kalverhaege. In overleg met NMBS, AWV, De Lijn en de gemeente Wetteren wordt gezocht naar een veilige oversteek van de N9.

Where?

When?

2023

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us