Verbreding fietspad op oude spoorwegbedding vanaf Mgr. Beylsstraat tot rue Beaufaux

Voorbereiding
Dernière mise à jour 12/02/2024

Chef de projet

Partenaires

stad Ronse, Vlaamse overheid, INTERREG (EU)

Quoi?

Fietssnelweg F421 maakt gebruik van het pad op de oude spoorwegbedding. Om zowel wandelaars als fietsers te verwelkomen wordt het pad heraangelegd en verbreed tot drie meter over een lengte van 3.3km.

Voor de timing van de werken wordt rekening gehouden met het broedseizoen van vogels en het paarseizoen van vuursalamanders. De werken gebeuren met klein materiaal om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Ter compensatie van de ingenomen ruimte wordt een boscompensatie van 8562m² voorzien in de buurt van de Victor Hugostraat. Enkele te verwijderen bomen worden ter plaatse heraangeplant. Er zal geen openbare verlichting voorzien worden om nachtdieren niet te verstoren.

Où ?

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous