Verbreding fietspad op oude spoorwegbedding vanaf Mgr. Beylsstraat tot rue Beaufaux

Voorbereiding
Laatste update op 12/02/2024

Projectleider

Partners

stad Ronse, Vlaamse overheid, INTERREG (EU)

Wat?

Fietssnelweg F421 maakt gebruik van het pad op de oude spoorwegbedding. Om zowel wandelaars als fietsers te verwelkomen wordt het pad heraangelegd en verbreed tot drie meter over een lengte van 3.3km.

Voor de timing van de werken wordt rekening gehouden met het broedseizoen van vogels en het paarseizoen van vuursalamanders. De werken gebeuren met klein materiaal om de impact op de omgeving zo beperkt mogelijk te houden. Ter compensatie van de ingenomen ruimte wordt een boscompensatie van 8562m² voorzien in de buurt van de Victor Hugostraat. Enkele te verwijderen bomen worden ter plaatse heraangeplant. Er zal geen openbare verlichting voorzien worden om nachtdieren niet te verstoren.

Het project maakt deel uit van het INTERREG-FWVL-project Eurocyclo waarbij onder andere de Europese fietsroute EuroVelo 5 wordt gerealiseerd. Meer info: https://www.interreg-fwvl.eu/n....

Waar?

Een vraag? Een opmerking of suggestie?

Heb je een vraag over een project, over een fietssnelweg? Wil je ons iets melden?
We helpen je graag verder.

Contacteer ons