Proclaimer

Iets fout of onduidelijk op deze website? Laat het ons weten

Dit is een officiële website van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. De provinciebesturen en de aangesloten inhoudelijke partners (vanaf september 2021, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zijn verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.

Garanderen dat er op deze website geen onjuiste of onvolledige gegevens vermeld staan, kunnen we echter niet. Het is dus best mogelijk dat sommige vermeldingen niet actueel zijn. Meld onjuistheden! We proberen dan zo snel mogelijk deze melding te verifiëren en onze gegevens te actualiseren.

Is er iets fout of onduidelijk? Meld het ons!

Teksten, illustraties, foto’s gebruiken

Alle teksten, foto’s en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privégebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van de provincies of de betrokken inhoudelijke partner. Citeren kan op voorwaarde dat je verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Kaartmateriaal: respecteer aanwijzingen ter plaatse, respecteer de wegcode

Hoewel deze website en het kaartmateriaal met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel voorkomende fouten.

De routekaart bij de verschillende voorstellingspagina's van de fietssnelwegen is niet bedoeld voor navigatiedoeleinden, maar slechts ter oriëntatie en illustratie. De getekende lijnen kunnen afwijken van de werkelijke ligging van fietspaden en fietswegen, omwille van diverse technische en praktische redenen, zoals:

  • fietspaden aan beide zijden van een weg worden als één lijn ingetekend, vaak in het midden van de autoweg. Uiteraard fiets je op het fietspad.
  • nog niet gerealiseerde fietssnelwegtrajecten waarvan de exacte ligging nog niet bekend is, bijv. langs spoorwegen, rivieren of kanalen worden vaak in het midden van spoorweg, rivier of kanaal ingetekend, in afwachting van verdere uitwerking en realisatie van de route. Er mag dus niet over spoorlijnen gefietst of gewandeld worden.

De situatie op het terrein is steeds leidend. Respecteer steeds de situatie ter plaatse én de wegcode die via verkeersborden en markeringen verduidelijkt wordt.

De initiatiefnemers en partners van fietssnelwegen.be aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan bij het gebruik van kaarten of informatie op deze website.

Routeplanner: volg aanwijzingen ter plaatse, respecteer de wegcode

De routeplanner op fietssnelwegen.be is een goede en handige leidraad om je route plannen en je weg te vinden. De berekende route is echter niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. De routestructuren op de routeplanner kunnen afwijken van de situatie ter plaatse. Routes kunnen (wegens onderhoud of werken bijvoorbeeld) onderbroken zijn.

Volg niet blindelings de aanwijzingen van de routeplanner. Bepaal steeds zelf waar je (veilig) kan en mag fietsen:

  • op basis van de terreinsituatie
  • op basis van de aanwijzingen (wegcodeborden, informatieborden, politie, ...) ter plaatse
  • op basis van je gezond verstand

Wees respectvol naar andere weggebruikers en pas je route of snelheid aan de situatie ter plaatse aan.

De initiatiefnemers en partners van fietssnelwegen.be aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook ontstaan bij het gebruik van de routeplanner.

Data

Deze website gebruikt heel wat (geo)data die eigendom is van de Vlaamse Provincies of partners van fietsssnelwegen.be.

Daarnaast wordt ook data (her)gebruikt van externe partijen. Met dank aan Agentschap Wegen & Verkeer, het departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaams Gewest) om ons data ter beschikking te stellen.

De aanbieders van deze data trachten deze zo accuraat mogelijk te houden, maar kunnen geen garanties geven dat deze te allen tijde accuraat is en zijn daarom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van deze data. Eventuele fouten kan je melden via ons contactformulier.

Gebruik van deze website

Fietssnelwegen.be bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Die links worden je ter informatie aangeboden. Fietssnelwegen.be controleert deze websites en de informatie die erop staat, niet. Fietssnelwegen.be kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid en juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid en technische werking van deze websites.