Toegankelijkheid

Versie 1.0 - 1 oktober 2021

De initiatiefnemers (de Vlaamse provincies) en de inhoudelijke partners (op dit moment: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) streven ernaar deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.fietssnelwegen.be.

Toegankelijkheid van de inhoud

Deze website is ontwikkeld volgens de norm WCAG 2.1 AA. Hij voldoet momenteel gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Hierna wordt omschreven aan welke criteria niet voldaan is, en om welke reden.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld nadat de volgende methoden werden toegepast:

Deze toegankelijkheidsverklaring werd een laatste keer bijgewerkt op 1 oktober 2021.

Niet-toegankelijke informatie

  • De informatie op onze online kaarten is moeilijk toegankelijk. Essentiële informatie over de lokalisatie van de routes en de projecten (zoals de gemeentenamen) verschijnen op onze website ook steeds in woord, zodat je zo weinig informatie mist. Dit is conform Art. II.17. van het bestuursdecreet.
  • www.fietssnelwegen.be publiceert documenten zoals pdf-bestanden van diverse oorsprong. Vaak gaat het om ontwerpplannen (autocad) of studieresultaten waarin veel kaartmateriaal verwerkt zit. Die documenten voldoen niet altijd aan de vereisten voor toegankelijkheid. Heb je problemen om een document te raadplegen, neem dan contact met ons op. Je vindt onze mail- en telefoongegevens onderaan op de homepagina van de website. Of neem contact op via het contactformulier.
  • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. Er wordt op regelmatige basis opnieuw getest om deze aan te vullen.
  • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript. In 2021 worden alle video’s van ondertitels en waar nodig van een transcript voorzien.
  • Sommige lijsten of tabellen zijn nog niet correct opgemaakt. Bij elke pagina-update die een tabel bevat zal dit stelselmatig herbekeken worden.
  • Formuliervelden zijn nog niet altijd voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.
  • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding. Dit betreft enkel secundaire informatie op de pagina's.

Feedback en contactgegevens

Ondervind je problemen en heb je hulp nodig om informatie te vinden? Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van www.fietssnelwegen.be, of over deze toegankelijkheidsverklaring? Neem dan contact op via telefoonnummer 016 26 75 44, elke werkdag bereikbaar van 9 tot 17 uur. Je kan ook een e-mail sturen naar info@fietssnelwegen.be, of neem contact op via het contactformulier.