Contact

Een vraag of melding?
Maak hieronder je keuze, afhankelijk van wat je wil vragen of melden. Zo kunnen we je gericht verder helpen.

Vraag over project of route?


Maximale toegelaten bestandsgrootte: 3 MB.

Probleem op een route?

In Vlaanderen:

Bij het Meldpunt Wegen kan je terecht voor meldingen over wegen en fietspaden in Vlaanderen. Telefonisch melden kan ook: bel gratis naar 1700, elke werkdag van 9 tot 19 uur.

In het Brussels Gewest:

Via Fix My Street kan je online problemen melden op het grondgebied van het Brussels Gewest.

Noodgeval op een route?

Een dringende, gevaarlijke situatie melden?
Verwittig onmiddellijk de politie via het nummer 101 of de medische nooddiensten via het nummer 112.

Gevaarlijke situaties zijn o.a.:

  • een ongeval met gewonden
  • ernstig gewonde of zieke persoon (hartaanval, ...)
  • obstakels op de weg (weggewaaide signalisatie, omgewaaide boom die fietspad verspert)
  • potentieel gevaarlijke situaties (oliespoor, overstroomde weg)