Privacybeleid

Versie 1.1 - 3 november 2021

Bescherming van persoonsgegevens

Het Vlaamse provincies staan in voor het beheer van fietssnelwegen.be. Daarnaast zijn er ook partners die inhoudelijk bijdragen aan deze website. Alle partijen die aan fietssnelwegen.be werken, hechten belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer en verwerken je persoonsgegevens met de nodige zorg.

Persoonsgegevens zijn gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

Alle informatie op onze website is beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken.

De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening (bijv. het contactformulier) worden zorgvuldig verwerkt. Hieronder staat beschreven hoe we omgaan met de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Provincie Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent

Provincie West-Vlaanderen
Jan Van Eycklaan 2
8000 Brugge

Provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Provincie Antwerpen
Desguinlei 100
2018 Antwerpen

De partners die inhoudelijk bijdragen aan deze website verwerken gegevens voor zover deze gegevens hen aangaan, bijvoorbeeld in functie van een vraag die voor hun diensten bestemd is. Je vindt contactgevens van alle partners bij fietssnelwegen.be onderaan op de homepage.

Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door de 5 Vlaamse provincies en hun inhoudelijke partners, conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als ‘General data Protection Regulation’ of ‘GDPR’).

We verwerken de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier, en sporadisch via een formulier op een specifieke pagina (bv. inschrijven voor een infomoment).

We vragen jouw naam en e-mailadres op zodat we je vraag kunnen beantwoorden of je inschrijving kunnen bevestigen. Je kan ook een telefoonnummer doorgeven, maar dit is niet verplicht. Dit kan handig zijn als je een heel specifieke vraag stelt die gemakkelijker mondeling besproken wordt.

Je gegevens worden enkel en alleen gebruikt om op je vraag te antwoorden of om je inschrijving te registreren en te bevestigen. Je gegevens worden in geen geval voor andere toepassingen gebruikt. Ze worden ook niet bewaard voor een toekomstige andere toepassing. Maximaal één jaar na ontvangst van de gegevens worden deze ook definitief verwijderd uit onze database.

Wij zullen jouw gegevens nooit meedelen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen van de verwerking, we wettelijk verplicht zijn of ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Wil je liever niet via de website een vraag stellen, dan kan je ook zelf mailen, vanuit je eigen mailprogramma, naar info@fietssnelwegen.be.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien je van een van deze rechten gebruik wilt maken, kan je ons contacteren via info@fietssnelwegen.be of via de contactpagina op deze website.

Wijzigingen

Deze verklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken.