Realisatie veilige fietsverbinding tussen kleine en grote fietsring Gent

Studie
Dernière mise à jour 06/04/2022

Chef de projet

Partenaires

stad Gent, Vlaamse overheid, de Vlaamse Waterweg

Quoi?

Het jaagpad tussen de Warmoezeniersweg en de R4 is een veelgebruikte fietsverbinding. Om in de toekomst meer en vlotter fietsverkeer mogelijk te maken, voorziet de provincie een verbreding en verbetering van het jaagpad zodat die voldoet aan de vereisten voor een fietssnelweg om ook 's avonds fietsverkeer te faciliteren (bv. van en naar Ghelamco-arena) wordt openbare verlichting voorzien. Gezien het belang van de Schelde als trekroute en foerageergebied voor vleermuizen werd hiervoor samen met Agentschap Natuur en Bos een gepaste oplossing uitgewerkt.

Où ?

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous