Realisatie veilige fietsverbinding tussen kleine en grote fietsring Gent

Studie
Last update 06/04/2022

Project Manager

Partners

stad Gent, Vlaamse overheid, de Vlaamse Waterweg

What?

Het jaagpad tussen de Warmoezeniersweg en de R4 is een veelgebruikte fietsverbinding. Om in de toekomst meer en vlotter fietsverkeer mogelijk te maken, voorziet de provincie een verbreding en verbetering van het jaagpad zodat die voldoet aan de vereisten voor een fietssnelweg om ook 's avonds fietsverkeer te faciliteren (bv. van en naar Ghelamco-arena) wordt openbare verlichting voorzien. Gezien het belang van de Schelde als trekroute en foerageergebied voor vleermuizen werd hiervoor samen met Agentschap Natuur en Bos een gepaste oplossing uitgewerkt.

Where?

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us