Mortsel, Hove, Kontich, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen / F1 Antwerpen - Brussel

Optimalisatie fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen

Studie
Laatste update op 18/10/2022

Projectleider

Partners

Mortsel, Hove, Kontich, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen en Vlaamse overheid

Wat?

De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen is de oudste fietsostrade in Vlaanderen. Ze is sinds 2015 volledig in gebruik maar de eerste delen werden al beginjaren 2000 aangelegd. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal fietsers enorm. Bijvoorbeeld in Hove telde de provinciale Fietsbarometer gemiddeld 1.404 fietsers per werkdag in 2015. Dit aantal steeg naar net geen 2.000 fietsers per dag in 2020.

Door dit groeiend fietsgebruik en de gewijzigde richtlijnen voor fietsinfrastructuur dringt een optimalisatie van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen zich op.

Wil je dit project op de voet volgen? Schrijf je dan zeker in voor de werfnieuwsbrief van de fietsostrade F1.

Hieronder vind je de laatste werfnieuwsbrieven:Waar?

In detail

De fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Mechelen is de oudste fietsostrade in Vlaanderen. Ruim 15 jaar geleden werden de eerste schakels ervan als een demonstratieroute gebouwd, volgens de richtlijnen van dat moment. Door de gewijzigde richtlijnen voor fietsinfrastructuur en het groeiend fietsgebruik is een optimalisatie nodig. Voor bepaalde delen betekent dit een verbreding van het fietspad, op andere plaatsen gaat het over veiliger maken van kruispunten.

In een eerste oefening bracht de provincie Antwerpen alle knelpunten in kaart, aan de hand van gegevens uit de provinciale Fietsbarometer en de vele feedback van gebruikers die het Steunpunt Fiets ontving de afgelopen jaren. Deze oefening lag aan de basis van deze samenwerking tussen de provincie en betrokken lokale besturen, die leidt tot een make-over voor de fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Mechelen.

Studiebureau brengt knelpunten in kaart

De lokale overheden stelden studiebureau Sweco aan om de verschillende werkpunten verder te onderzoeken.

In de studie maakt ze een opdeling tussen locaties waar ze op korte termijn een kwaliteitssprong, dus veiliger en comfortabeler, kunnen maken zonder grote infrastructurele ingrepen en de grotere werken die later volgen.

Info affiches

Hieronder vind je de verschillende scenario's die voorgesteld werden tijdens verschillende infomarkten:


Proefproject Hove

Proefopstelling in gemeente Hove ter hoogte van de Donderbrug.

Begin december 2021 startten de provincie Antwerpen en de gemeente Hove een proefproject om de fietsostrade ter hoogte van het kruispunt Dennenlaan - Beekhoekstraat (Donderbrug) veiliger te maken. Doel van het project: het conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruikers te minimaliseren om zo de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te vergroten.

Tijdens dit project kregen fietsers op de fietsostrade F1 Antwerpen-Brussel voorrang en was er geen doorgang voor gemotoriseerd verkeer onder de Donderbrug.

Evaluatie

Door middel van tellingen, snelheidsmetingen, observaties ter plaatse en een digitale enquête werd een evaluatie gemaakt:

 • snelheden fietsers op de F1 zijn niet gestegen na het invoeren van de verkeersfilter (gemiddeld 23 km/u);
 • snelheden autoverkeer op Dennenlaan <30 km/u;
 • autoverkeer in L. Dumortierstraat in spits met 1 - 1,5 voertuigen/min gestegen. Dit blijft onder de bovengrens voor een leefbare straat;
 • door observatie: veiligheid voor fietsers aan de Donderbrug is gestegen;
 • uit de enquête blijkt dat meerderheid van de Hovenaren de situatie aan de Donderbrug veiliger of even veilig vindt;
 • uit de enquête komt naar voor dat meerderheid van de Hovenaren het proefproject wil stopzetten.

Vanuit mobiltiets- en verkeerskundig oogpunt werden volgende voorstellen gedaan:

 • behouden van de verkeersfilter
 • maatregelen nemen in de L. Dumortierstraat en andere omliggende straten i.f.v. de verkeersveiligheid en intenstiteit
 • verdere monitoring

Na deze evaluatie besliste het lokaal bestuur om het autoverkeer terug toe te laten onder de Donderbrug omdat er onvoldoende draagvlak bij de Hovenaren is om de proefopstelling te behouden.

De resultaten van de proefopstelling van de enquête vind je in deze presentatie.

Voor de start van het proefproject organiseerde de provincie Antwerpen een infomarkt om het project toe te lichten.

Hieronder vind je de posters met bijkomende informatie op:

Proefproject Mortsel

Infomarkt in Mortsel n.a.v. de resultaten van het proefproject in de A. Stockmanslei

Infomarkt resultaten

Eind oktober startten stad Mortsel en de provincie Antwerpen met het proefproject in de A. Stockmanslei.

Gedurende zes maanden telde de provincie Antwerpen het gemotoriseerd verkeer en fietsers in de omgeving van de A. Stockmanslei. Via een enquête werd er gepolst naar de ervaring van de buurtbewoners en de gebruikers van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen.

Interessante cijfers die zeker het bekijken waard zijn.

Ontdek ze in onderstaande pdf:


Tekening van A. Stockmanslei als fietsstraat, onderdeel van het proefproject in Mortsel

Infomarkt start proefproject

De provincie Antwerpen en de stad Mortsel willen fietsers meer ruimte geven in de A. Stockmanslei. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad is veel te smal voor de grote aantallen fietsers.

Het concept van het proefproject bestaat uit:

 • fietsers op de rijbaan A Stockmanslei, samen met de auto (fietsstraat) richting Antwerpen
 • fietsers op het huidige fietspad op de A. Stockmanslei richting Mechelen
 • het veranderen van de rijrichting voor autoverkeer
 • geen bussen meer in de A. Stockmanslei

Hoe dit project juist zal verlopen en welke aanpassingen er nodig zijn, vind je terug in onderstaande posters.

Een vraag? Een opmerking of suggestie?

Heb je een vraag over een project, over een fietssnelweg? Wil je ons iets melden?
We helpen je graag verder.

Contacteer ons