F44 Gent - Mechelen F19 Dendermonde - Boom

Plannen fietssnelwegen F44/F19 en lokale fietslink bedrijventerrein Hoogveld

De fietsinfrastructuur aan de oostkant van Dendermonde krijgt de komende jaren een stevige aanvulling. De Provincie Oost-Vlaanderen werkt samen met het stadsbestuur van Dendermonde en het gemeentebestuur van Lebbeke aan de ontwikkeling van de fietssnelwegen F44 (Dendermonde - Mechelen) en F19 (Dendermonde - Boom). Tegelijkertijd maken Infrabel en TUC RAIL werk van twee nieuwe uitwijksporen langs de spoorlijn tussen Dendermonde en Mechelen. De omvangrijke plannen werden vandaag op een infomarkt voorgelegd aan de omwonenden.

Steeds meer mensen kiezen voor de fiets, zo ook in Dendermonde en Lebbeke. Anderzijds is de huidige fietsinfrastructuur op een aantal belangrijke verbindingen ontoereikend. Tussen het centrum van Dendermonde en de stedelijke bebouwing van Sint-Gillis, het industriegebied Hoogveld en het station van Baasrode-Zuid is er op dit moment geen echt veilige, aantrekkelijke en directe fietsroute voorhanden. Ook fietsers tussen Dendermonde en Lebbeke moeten noodgedwongen kiezen voor minder veilige alternatieven langs de gewestwegen N41 en N47 of omrijden langs wegen met gemengd verkeer.

Het project omvat:

  • Uitbouwen van twee uitwijksporen langsheen spoorlijn L53 in functie van goederenvervoer
  • Aanleggen delen van fietssnelweg F44 (tussen Winningstraat en Mandekensstraat) en fietssnelweg F19 (vanaf aansluiting op F44 tot aan straat Hoogveld)
  • Fietslink tussen F44 en straat Driebek creëren langsheen nieuw traject Volaardebeek als ontsluiting van bedrijventerrein Hoogveld

Op 15 mei werden de voorlopige ontwerpplannen voorgesteld op een infomarkt.

Hier kan je de powerpointpresentatie en de voorlopige ontwerpplannen raadplegen.

Terug naar overzicht

Een vraag? Een opmerking of suggestie?

Heb je een vraag over een project, over een fietssnelweg? Wil je ons iets melden?
We helpen je graag verder.

Contacteer ons