F791 Tongeren - Bitsingen
Projecten

Overzicht

Tongeren / F791 Tongeren - Bitsingen

Aanleg fietsverbinding tussen het station en de Kevie

Een zuidoostelijke omleidingsweg zal de ring van Tongeren ontlasten. Ook fietsers krijgen nieuwe verbindingen. Zo kruis je het spoor in de toekomst via de bestaande tunnel die autovrij wordt gemaakt, en fiets je in de toekomst over een afgescheiden fietspad tussen het station van Tongeren en de fietsweg door de Kevie.
Een project van Agentschap Wegen en Verkeer
Wanneer? 2024-2025
Tongeren / F791 Tongeren - Bitsingen

Verbeteren van oversteekplaatsen op de F791

Er loopt een studie naar de kruisingen van de F791 met gemotoriseerd verkeer. De studie bekijkt onder andere hoe het kruispunt met de Kaststraat veiliger kan worden gemaakt en hoe de situatie aan het Neremsplein kan verbeteren.
Een project van Stad Tongeren
Wanneer? 2023-2024