F701 Hasselt - Genk
Projecten

Overzicht

Hasselt, Diepenbeek / F701 Hasselt - Genk

Aanleg fietsverbinding tussen Wolske en universitaire campus

We onderzoeken of een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen Wolske en de fietstoegang naar de universitaire campus deze missing link kan vervolledigen.
Een project van Provincie Limburg