F701 Hasselt - Genk
Projecten

Overzicht

Hasselt, Diepenbeek / F701 Hasselt - Genk

Aanleg fietsverbinding tussen Wolske en universitaire campus

We onderzoeken of een nieuw dubbelrichtingsfietspad tussen Wolske en de fietstoegang naar de universitaire campus deze missing link kan vervolledigen.
Een project van Provincie Limburg
Hasselt / F701 Hasselt - Genk

Verhoging Tuikabelbrug en aanleg fietspad

Om de doorvaarhoogte te verhogen, zal De Vlaamse Waterweg de Tuikabelbrug omhoog vijzelen. Na de werken fiets je over een nieuw afgescheiden dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de weg. Hou rekening met hinder tijdens de werken. De brug is afgesloten tot en met voorjaar 2022.
Een project van De Vlaamse Waterweg
Wanneer? 2021-2022
Hasselt, Diepenbeek / F701 Hasselt - Genk

Aanleg fietspad tussen Gouverneur Roppesingel (R71) en Diepenbekerweg

In de toekomst fiets je vlot tussen het zuiden van Hasselt en Diepenbeek. Een nieuw dubbelrichtingsfietspad naast de spoorweg tussen de grote ring en het kruispunt van de Diepenbekerweg met de Pietelbeekstraat vervolledigt er jouw route. Handig voor studenten en pendelaars naar de toekomstige KMO-zone Pietelbeek.
Een project van Stad Hasselt
Wanneer? 2022-2023
Hasselt / F701 Hasselt - Genk

Fiets- en voetgangerstunnel Hefveldstraat

De afschaffing van de overweg creëerde de mogelijkheid om hier een veilige ondergrondse fiets- en voetgangerspassage in te richten.
Een project van Infrabel