F13 Antwerpen - Boom
Projecten

Overzicht

Niel, Schelle, Hemiksem / F13 Antwerpen - Boom

Verbinding Niel-Schelle

De gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel onderzochten samen het meest ideale tracé voor het ontbrekend deel tussen Hoboken en Niel. Het ideale tracé werd begin 2018 vastgelegd. De gemeenten werken nu aan de opmaak van de ontwerpen.
Een project van Hemiksem, Niel, Schelle