F105 Herentals - Leopoldsburg
Projecten

Overzicht

Mol / F105 Herentals - Leopoldsburg

Fietsweg Rozenberg - Langvennen

Tussen Rozenberg en Langvennen fiets je in 2023 over een vrijliggende en verlichte fietsweg.
Een project van Provincie Antwerpen
Wanneer? Onder voorbehoud najaar 2023
Balen / F105 Herentals - Leopoldsburg

Fietsweg Vaartstraat - station Balen

Een vrijliggende fietsweg naast de spoorweg verbindt de Vaartstraat met het station in Balen.
Een project van Provincie Antwerpen
Wanneer? Onder voorbehoud voorjaar 2023
Balen / F105 Herentals - Leopoldsburg

Fietsweg station Balen - Schoor Dorp

Om van het station in Balen naar Schoor Dorp te fietsen, maak je vanaf 2023 gebruik van zowel een nieuwe vrijliggende fietsweg als van bestaande (landbouw)wegen.
Een project van Provincie Antwerpen
Wanneer? Onder voorbehoud najaar 2023
Herentals / F102 Turnhout - Herentals F105 Herentals - Leopoldsburg

Van Poederleeseweg tot Leliestraat

De realisatie van dit deel van de fietsostrade hangt samen met de afschaffing van een aantal spooroverwegen en de realisatie van de alternatieven hiervan. Op termijn worden deze spooroverwegen vervangen door een aantal tunnels. De fietsostrade zal de spoorweg volgen.
Een project van Agentschap Wegen en Verkeer & Infrabel
Herentals-Leopoldsburg / F105 Herentals - Leopoldsburg

Plannen fietsostrade F105 Herentals-Leopoldsburg

Leopoldsburg / F105 Herentals - Leopoldsburg

Fietsoversteek over Kanaalstraat

Naast de Kanaalstraat fiets je in de toekomst over nieuwe fietspaden. In de aanleg nemen we ook de kruising van de fietssnelweg met de Kanaalstraat mee. Een nieuwe, veilige fietsoversteek vormt de eerste stap naar de realisatie van deze fietssnelweg op Limburgs grondgebied.
Een project van Leopoldsburg