Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Zonhoven, Genk, As, Maasmechelen / F75 Beringen - Maasmechelen via Genk, F751 As - Maaseik

Strategisch project Kolenspoor

Studie
Laatste update op 29/08/2023

Projectleider

Wat?

Het kolenspoor is belangrijk voor Limburg en er werd een ontwikkelingsvisie voor uitgewerkt. De fietssnelweg vormt de ruggengraat en wordt gefaseerd gerealiseerd (zie onderaan).

Waar?

Het Kolenspoor

De Kolenspoorroute bestaat uit fietssnelweg F75, F751, F752, F753 en F754. De route is belangrijk voor Limburg. Het project is voor Limburg dan ook een speerpuntproject en er werd een ontwikkelingsvisie voor uitgewerkt die ruimer gaat dan de fietssnelweg alleen. De fietssnelweg vormt wél de ruggengraat voor het hele project en wordt gefaseerd gerealiseerd.

De fietssnelweg wordt een proeftuin voor innovatieve toepassingen op het gebied van materialisatie, verlichting, energie enzovoort. Duurzaamheid staat centraal. Via een extra studie wordt een optimale ecologische inpassing van de fietssnelweg verzekerd.

Fasering fietssnelweg

De Kolenspoorroute wordt in 5 fasen gerealiseerd. De missing link tussen As en Genk (F75) komt als eerste aan bod. Daarna volgen de 4 andere deeltracés.

  • F75 - Deeltraject As station – Genk (Mercuriuslaan): 2024
  • F751 - Deeltraject Maaseik (Stationsstraat) – As Station: 2025-2030
  • F75 - Deeltraject Genk (Mercuriuslaan) – Houthalen-Helchteren (Hoolvenstraat): 2025-2030
  • F754 - Deeltraject Houthalen-Helchteren (Hoolvenstraat) – Leopoldsburg (L. Meesstraat) : 2025-2030
  • F75 - Deeltraject As Station –Maasmechelen (J. Smeetslaan): 2025-2030

Ontwikkelingsvisie

Provincie Limburg wil het Kolenspoor inzetten als hefboom voor regionale ontwikkeling. De oude mijnstreek heeft alle troeven in handen om een internationale topregio te worden. Het Kolenspoor vormt – net zoals tijdens het steenkoolmijnentijdperk in de 20e eeuw – de slagader en katalysator van de regionale ontwikkeling.

De gebiedsgerichte samenwerking rond het Kolenspoor heeft al een hele weg afgelegd. Er werd een toekomstvisie ontwikkeld. De visie omschrijft drie sporen waarop het Kolenspoor ontwikkeld zal worden.

1. Kolenspoor als innovatief mobiliteitsnetwerk

De realisatie van een toonaangevende innovatieve en duurzame fietssnelweg (F75 en F751) betekent opnieuw een fysieke verbinding tussen de mijngemeenten. De fietssnelweg zal de belangrijkste recreatieve en economische knooppunten (hotspots, woon- en werklocaties), de diverse waardevolle landschappen en de bijzondere natuurgebieden met elkaar verbinden.

Er zijn ook kansen om het Kolenspoor op te laden als proeftuin voor een innovatief mobiliteitsnetwerk. Denk aan deelmobiliteit, een Kolenspoorshuttle of autonome voertuigen.

2. Kolenspoor als groen-economisch netwerk

Duurzaamheid staat centraal, ook bij de realisatie van de fietssnelweg. Via een extra studie wordt een optimale ecologische inpassing in de omgeving verzekerd. Ecologische en landschappelijke waardevolle biotopen langsheen het Kolenspoor worden zoveel mogelijk vergroot, geoptimaliseerd en ontsnipperd.

Ook economische innovatie en sociaal ondernemerschap krijgen een plaats. Via publiek-private samenwerking wordt de Kolenspoorregio een labo-omgeving van circulaire economie rond water, biomassa en lokale energieopwekking.

3. Kolenspoor als ruimte om te ontmoeten en te beleven, met aandacht voor zijn unieke erfgoed

Het Kolenspoor biedt zeer veel mogelijkheden voor toerisme en recreatie. Betekenisvolle ontmoetingsplekken en creatief ondernemerschap maken van het Kolenspoor een recreatieve trekpleister.

Meer info: https://www.limburg.be/kolenspoor

Een vraag? Een opmerking of suggestie?

Heb je een vraag over een project, over een fietssnelweg? Wil je ons iets melden?
We helpen je graag verder.

Contacteer ons