F1 Antwerpen - Brussel

Heraanleg F1 in de Groenstraat in Mortsel

De brug in de Groenstraat krijgt asfalt en de straat wordt een fietsstraat, kortom: vlotter, veiliger en comfortabeler voor alle fietsers. De provincie Antwerpen coördineert het project als onderdeel van de optimalisatie van de volledige F1. Mortsel en Hove zorgden voor de aanstelling van de aannemer en de uitvoering van de werken die op 140 000 euro geraamd worden en waarvoor de lokale besturen een Fietsfondssubsidie aanvragen.

Optimalisatie F1 Antwerpen-Brussel

De F1 is de oudste fietsostrade in Vlaanderen. De eerste schakels dateren van ruim 20 jaar geleden, gebouwd als demonstratieroute volgens de richtlijnen van toen. Door het groeiend fietsgebruik en gewijzigde richtlijnen is een optimalisatie nodig. Het kan gaan over een verbreding van het fietspad of het veiliger maken van kruispunten.

De provincie Antwerpen bracht alle knelpunten in kaart met de gegevens van de provinciale Fietsbarometer en de vele feedback van gebruikers. Op basis daarvan ontstond een samenwerking tussen de provincie en de lokale besturen voor een verbetering van de F1. Deze samenwerking is cruciaal om deze fietsroutes te verbeteren en zo een veilige, efficiënte en aantrekkelijke infrastructuur te bieden voor alle fietsers. Optimalisatie is ook nodig gezien het sterk toegenomen woon-werkverkeer op het fietsostradenetwerk en dus ook de F1 die belangrijke steden verbindt. Tellingen door de Fietsbarometer wijzen uit dat het aantal fietsers in de provincie Antwerpen met 6% gestegen is in vergelijking met 2022. Sinds de start van de tellingen in 2015 is dat zelfs een stijging van 59%.

De heraanleg van de Groenstraat in Mortsel is een ingreep die kadert in de volledige optimalisatie van de F1. Verder plant de provincie Antwerpen een project in de Jordaenslei in Mortsel, samen met het kruispunt Molenstraat en C. Koningslaan. Ook de Kasteelstraat in Hove staat op de planning. Op langere termijn werkt de provincie Antwerpen samen met de gemeente Duffel en de stad Mechelen nog aan enkele knelpunten.

Fietsfonds

Een gemeente of stad kan beroep doen op het Fietsfonds. Dit is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse provincies voor de aanleg van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Voor deze projecten prefinanciert de provincie Antwerpen het bedrag voor de gemeenten en steden en vordert daarna het Vlaams aandeel van 50% terug van de Vlaamse overheid.

Terug naar overzicht

Een vraag? Een opmerking of suggestie?

Heb je een vraag over een project, over een fietssnelweg? Wil je ons iets melden?
We helpen je graag verder.

Contacteer ons