F106 Aarschot - Herentals

Engagementsverklaring optimalisatie F106 getekend

De gemeenten Westerlo, Herselt, Hulshout ondertekenden samen met de steden Herentals, Aarschot en de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant een engagementsverklaring om de fietsostrade F106 te optimaliseren en verkeersveiliger te maken. Samen willen ze in kaart brengen wat er nodig is om meer comfort en veiligheid te bieden aan het groeiend aantal fietsers op de fietsostrade F106 Aarschot-Herentals.

De provincie Antwerpen

realiseerde meer dan dertig jaar geleden op haar grondgebied de fietsostrade F106 tussen Aarschot en Herentals op een oude spoorbedding en volgens de richtlijnen van dat moment. De gemeenten en steden beheren sindsdien deze fietsverbinding. Door het groeiende fietsgebruik maar ook door de gewijzigde richtlijnen voor fietsinfrastructuur onderzoekt de provincie Antwerpen, op vraag van de gemeenten en steden, wat er nodig is om deze fietsostrade te optimaliseren.

Uit recente tellingen van de provinciale Fietsbarometer blijkt dat er op de F106 in Aarschot gemiddeld 1.805 fietsers per dag fietsen. Op 20 augustus telde de provincie zelfs 2.513 fietsers op de F106 in Morkhoven. Op piekmomenten fietsten er beduidend meer dan 250 fietsers per uur over de fietstellers.
Deze cijfers wijzen op het belang van de optimalisatie van deze fietsostrade.

Startnota

Voor de optimalisatie van de fietsostrade F106 neemt de provincie Antwerpen de coördinatie voor de opmaak van de startnota op zich. Dit betekent dat de provincie Antwerpen binnenkort een studiebureau aanstelt, in opdracht van de betrokken gemeenten en steden en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Dat bureau brengt de verschillende knelpunten op deze fietsostrade in beeld. Dat kan gaan om een verbreding van het fietspad, het veiliger maken van kruispunten of het verbeteren van de zichtbaarheid. Al deze punten bundelen we in een startnota. Die nota dient dan later als basis voor de verdere stappen in de optimalisatie van de F106.

Terug naar overzicht

Een vraag? Een opmerking of suggestie?

Heb je een vraag over een project, over een fietssnelweg? Wil je ons iets melden?
We helpen je graag verder.

Contacteer ons