Wilsele - Rotselaar / F25 Leuven - Aarschot

Wilsele - Rotselaar

Voorbereiding
Last update 08/11/2023

Project Manager

Partners

Stad Leuven, gemeente Rotselaar

What?

Een tracé voor het stuk fietssnelweg tussen de P. Eralystraat in Wilsele en de Abdijlaan in Rotselaar werd bestudeerd en goedgekeurd. Momenteel wordt het voorontwerp uitgewerkt. Nadien wordt er overgegaan naar de grondverwervingen en vergunningsaanvraag.

De provincie Vlaams-Brabant is hier bouwheer en werkt daarvoor nauw samen met de Stad Leuven en de gemeente Rotselaar.

Where?

When?

Einde studie: 2023 - Ontwerp is voorzien in 2024.

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us