Studie Sleeuwagen tot Voorstehoeve

Aanleg
Last update 06/03/2024

Project Manager

Partners

Provincie Vlaams-Brabant, Vlaamse overheid, Infrabel

What?

De gemeente Asse startte legt het stuk fietssnelweg tussen Sleeuwagen en Voorstehoeve aan. Eerder werd reeds het voorkeurstracé bepaald, waarbij de fietssnelweg ten westen van de spoorlijn loopt.

De nieuwe fietsverbinding neemt ook rekening met de langetermijnplannen van Infrabel om spoorovergangen zoals die in Sleeuwagen te vervangen door tunnels of bruggen. In afwachting van een nieuwe tunnel onder de spoorweg wordt de fietsverbinding voorlopig aangesloten op de bestaande overweg.

Where?

When?

Einde werken: zomer 2024

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us