Station Evergem - Wurmstraat Sleidinge

Studie
Last update 06/04/2022

Project Manager

Partners

Provincie Oost-Vlaanderen, Vlaamse overheid, Infrabel en NMBS

What?

Vrijliggende fietsweg tussen Evergem en Sleidinge, waarbij door middel van een fietsbrug en een fietstunnel een drukke weg en de spoorlijn worden gekruist. De Provincie heeft hiervoor in samenwerking met de respectievelijke partners het tracé bepaald in een startnota.

Where?

When?

2023

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us