Ruimte voor de fiets in de stationsomgeving van Diest

Voorbereiding
Last update 08/02/2022

Project Manager

Partners

Provincie Vlaams-Brabant, Infrabel, NMBS, De Lijn, Vlaams Gewest

What?

Het strategisch project 'Poort van Diest en Demer' wil de stationsomgeving van Diest nieuwe leven in blazen en het gebied ontwikkelen als een hoogwaardige woon- en werklocatie die ook goed bereikbaar is. De aanleg van de fietssnelweg maakt deel uit van dit project, waar ook ruimte is voor een pendelparking en fietsenstallingen.
Je vindt alle informatie over dit project bij de stad Diest.


Where?

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us