Project Watersportbaan: nieuwe fiets- en wandelbrug

Aanleg
Last update 24/04/2023

Project Manager

What?

De nieuwe fiets- en wandelbrug over de Watersportbaan vormt een belangrijke schakel op de F400. De brug vormt het sluitstuk van één doorlopende fietsverbinding vanaf de Bloemekenswijk tot aan de Blaarmeersen en het station Gent-Sint-Pieters. Er wordt verwacht dat per dag meer dan 3.000 fietsers en voetgangers gebruik zullen maken van de brug. De brug is zeven meter breed en waaiert aan beide uiteindes wat uit. Veilige oversteekzones voor fietsers en voetgangers maken een comfortabele aansluiting mogelijk op de Noorderlaan en Zuiderlaan. De Stad Gent neemt een groot stuk van de kosten op zich. De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid financieren de brug voor een belangrijk deel mee via het Fietsfonds.

Where?

When?

2022

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us