Veurne, Vleteren, Ieper / F38 Ieper - Veurne

Plannen voor de herinrichting van de N8 tot fietssnelweg F38

Studie
Last update 26/10/2021

Project Manager

What?

De N8 is een lange rechtlijnige verbinding die de Westhoek doorkruist langs verschillende dorpen en dus heel veel mogelijkheden biedt als fietssnelweg. Nu is deze gewestweg vooral gericht op autoverkeer. Op termijn zal deze weg heringericht worden als fietssnelweg F38 met veilige, aparte fietspaden. Zo kun je ook langere verplaatsingen per fiets afleggen.

De Vlaamse overheid zal de N8 tussen Woesten (Vleteren) en de kruising met de E40 in Veurne herinrichten. Waar de weg de dorpskernen van Oostvleteren en Hoogstade doorkruist, komen fietspaden aan beide zijden van de weg. Een fietspad van 4 meter breed in dubbele richting of een ventweg te delen met plaatselijk landbouwverkeer moeten veilige fietsverplaatsingen garanderen buiten de dorpskernen. De werken zullen starten in Veurne en zijn gepland voor 2022.

Where?

When?

2022 en verder

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us