Overwegen Langdorp

Voorbereiding
Last update 16/02/2022

Project Manager

Logo van Infrabel

Partners

Provincie Vlaams-Brabant, Stad Aarschot, NMBS, Vlaams-Gewest

What?

Infrabel vervangt zoveel mogelijk spoorwegkruisingen door veilige alternatieven. Daarbij wordt maximaal rekening gehouden met de fietser en de fietssnelwegen die vaak naast de spoorlijnen lopen.

Een mooi voorbeeld daarvan is de geplande fietstunnel op de F26 ter hoogte van de Oudenstokstraat en de Opperstraat. Zo fiets je hier in de toekomst veiliger en vlotter de fietssnelweg op.

Alle informatie over dit project vind je op de webpagina van Infrabel.

Where?

When?

Indienen omgevingsvergunning eind 2021, openbaar onderzoek begin 2022.

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us