Moerbeke Terwestvaart – Statiestraat

Voorbereiding
Last update 15/01/2024

Project Manager

Partners

Moerbeke

What?

Fietssnelweg F41 wordt doorgetrokken vanaf Terwestsvaart over de oude spoorwegbedding tot aan de bestaande fietsweg aan de bibliotheek van Moerbeke.

De oversteek van Spoorwegstraat wordt door middel van verkeerslichten beveiligd. De fietsweg wordt ook doorgetrokken tot aan de rotonde Opperstraat, direct de aanzet voor de doortrekking van de fietssnelweg richting Lokeren.

Samen met de fietssnelweg wordt een parkzone aangelegd, waarbij veel belang gehecht wordt aan de buffering van regenwater.

In november 2022 organiseerde de provincie een infomarkt voor dit project. De omwonenden, inwoners van Moerbeke en de toekomstige fietsers konden de plannen inkijken en vragen stellen aan de projectverantwoordelijken.

Where?

When?

start werken 2024

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us