Masterplan Forges de Clabecq

Afgewerkt
Last update 23/01/2024

Project Manager

Partners

Haviland, Provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse Waterweg, Vlaams Gewest

What?

Forges de Clabecq is een oude industriële site waarvan de gronden grondig gesaneerd werden. De stad Vilvoorde werkte met tal van partners een toekomstvisie uit voor deze zone. Cruciaal daarin zijn het verleggen van de Zenne en het integreren van de F1 fietssnelweg (Brussel-Mechelen-Antwerpen).

De werken aan de fietssnelweg doorheen het Forges-terrein zijn afgerond. Op de terreinen van Forges is er nu een vlotte fietsverbinding tussen het kanaal en het stuk fietssnelweg langs de Zenne. Goed voor 1,2 kilometer nieuwe fietssnelweg. Voor de aansluiting op de F1 zijn er 4 verbindingen: één met parking Zenne, 2 in de Slachthuisstraat en één met de parking in de Achterham. De inbedding van de fietssnelweg langs de Zenne zorgt voor een groene buffer naar het centrum van de stad.

Where?

When?

Einde van de werken: juli 2023

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us