Kessel-Lo

Voorbereiding
Last update 11/04/2024

Project Manager

Costs

2,6 miljoen euro

Partners

Stad Leuven, Vlaams Gewest

What?

De fietssnelweg F25 in Kessel-Lo situeert zich langs de Eénmeilaan en Kesseldallaan en wordt gerealiseerd in de vorm van een vrijliggend fietspad van 4 m breed in combinatie van een voetpad van 2 m breed. Dit ter vervanging van bestaande fiets- en voetpaden, die niet voldoen aan de normen van het vademecum fietsvoorzieningen.

Het segment Kessel-Lo heeft een lengte van 1,84 km en start in de Eénmeilaan, ter hoogte van de inrit van de stelplaats van De Lijn, waar wordt aangesloten op het eerder gerealiseerde Brugbergpad. Het Brugbergpad is een gedeelte van de F25 dat in 2015 werd gerealiseerd.

Ter hoogte van de ingang van het provinciaal domein volgt de fietssnelweg de Blauwputbeek achter de appartementen, om verderop terug aan te sluiten op Kesseldallaan. Het segment eindigt aan het rondpunt van het Vuntcomplex en de Kesseldallaan, waar wordt aangesloten op de bestaande fietsweg richting de sporen.

Stand van zaken

De provincie Vlaams-Brabant engageert zich ertoe om dit stuk binnen afzienbare termijn samen met de Stad Leuven te realiseren.

Het project situeert zich momenteel in de vergunningsfase. Naast de vergunningen worden de nodige gronden verworven. Vervolgens kan de uitvoeringsfase starten.

De Provincie Vlaams-Brabant organiseerde een infomoment over dit project. Hier kan je de informatie nalezen.

Where?

When?

Start van de werken is voorzien in 2025.

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us