Hoegaardsestraat wordt fietsstraat

Afgewerkt
Last update 23/09/2022

Project Manager

Logo van de stad Leuven

Partners

Provincie Vlaams-Brabant, Vlaams Gewest

What?

De Hoegaardsestraat is heraangelegd en ingericht als fietsstraat tussen de Ziekelingenstraat en de Wittehoevelaan. Dit wil zeggen dat gemotoriseerd verkeer er fietsers niet mag inhalen en dat er niet sneller dan 30 km/u mag worden gereden.

De stad Leuven heeft dit stuk volledig opnieuw aangelegd in het kader van rioleringswerken.

Where?

When?

2021

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us