Aanleg fietssnelweg Viermaartlaan - Station Ronse

Afgewerkt
Last update 12/02/2024

Project Manager

What?

De stad Ronse legt de fietssnelweg aan vanaf de Viermaartlaan ter hoogte van de Gomar Vandewielelaan tot het station van Ronse. De fietsweg wordt aangelegd op de oude spoorwegbedding tot aan de fietsenstalling. Ter hoogte van het busstation versmalt de fietsweg. Voorbij het station sluit de fietsweg aan op het al gerealiseerde segment ter hoogte van de goederenloods.

Tijdens de werken blijven het perron en de fietsenstalling steeds bereikbaar.

Het project maakt deel uit van het INTERREG-FWVL-project Eurocyclo waarbij onder andere de Europese fietsroute EuroVelo 5 wordt gerealiseerd. Meer info: https://www.interreg-fwvl.eu/n....

Where?

When?

2022

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us