F14 Antwerp - Roosendaal

provincie Antwerpen kan van start met aanleg laatste missing link op fietsostrade F14 Antwerpen-Essen

Op de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen ontbreekt nog een deel van 1,5 kilometer tussen Schriek in Ekeren en Vloeiende in Kapellen. Na een jarenlange procedurestrijd verkreeg provincie Antwerpen de definitieve vergunning om dit deel aan te leggen.

De bouwvergunningsaanvragen voor het ontbrekende deel op de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen zijn al sinds 2014 lopende. De ene juridische procedure volgde na de andere waardoor de aanleg steeds gehinderd werd.

Eind 2021 verleende de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de provincie Antwerpen een voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning voor de ontbrekende schakel op de F14. Hierop ging opnieuw een buurtbewoner in beroep en vroeg de vernietiging van de vergunning aan.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft nu het beroep tegen de aanleg van het deel fietsostrade tussen Kapellen en Ekeren verworpen. Dit betekent dat de provincie Antwerpen het laatste deel van de fietsostrade tussen Antwerpen en Essen eindelijk kan aanleggen.

Positief voor fietsers

Dat de provincie Antwerpen eindelijk van start kan gaan met de aanleg van het 1,5 kilometer ontbrekende deel, is alvast positief voor de fietsers die tussen Antwerpen en Essen fietsen. Voor hen betekent dit dat ze binnenkort niet meer 4 kilometer moeten omrijden.

Zelfs met de huidige ontbrekende schakels ter hoogte van Ekeren en Kapellen, tussen het kanaal en station Luchtbal en een klein deeltje in Essen, kent de fietsostrade F14 al succes. Op een gemiddelde werkdag telt de Provinciale Fietsbaromter 1.033 fietsers ter hoogte van de Georges Spelierlaan in Kapellen.

De provincie gaat, samen met de aannemer, zo snel mogelijk van start met de werken.

Fietsostrade F14
Terug naar overzicht

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us