F105 Herentals - Leopoldsburg

1.000 fietsers fietsen fietsostrade F105 in

Duizend fietsers openden de fietsostrade F105 tussen Herentals en Balen. Ze fietsten door twee fietstunnels en over negen fietsbruggen over een traject van ongeveer 27 kilometer.
De provincie Antwerpen realiseerde deze veilige fietsverbinding, een investering van net geen 40 miljoen euro.

In 2018 startte de provincie Antwerpen met de aanleg van de fietsostrade F105 tussen Herentals en Balen. Dit was een weldoordachte keuze als je weet dat er maar liefst 400 bedrijven, meer dan 150 scholen en verschillende sportverenigingen langs deze Kempense fietsostrade liggen. Dankzij deze fietsostrade verbinden we Herentals, Olen, Geel, Mol en Balen en biedt deze veilige fietsverbinding een waardig alternatief voor de wagen.

Fietsen langs ecologische bermen en natuurgebieden

De fietsostrade F105 volgt de spoorweg van Herentals over Olen, Geel, Mol en Balen. Hierdoor fiets je grote delen in het groen en langs verschillende natuurgebieden. De provincie Antwerpen werkt op deze fietsostrade met ecologische bermen die insectvriendelijk zijn. Dit wil zeggen dat de provincie Antwerpen bermen, die geen functie als helling of gracht hebben, inzaaide met een aangepast kruid- en bloemenmengsel. Dit zorgt op termijn hopelijk voor een mooie bloemenpracht.

Investering

De totale kost van de fietsostrade F105 tussen Herentals en Balen bedraagt net geen 40 miljoen euro. Voor de bouw van het fietspad, de fietstunnels en -bruggen kon de provincie Antwerpen rekenen op financiële steun van EFRO (1,8 miljoen euro), de Vlaamse overheid (AWV, Vlaamse Waterweg, 1,8 miljoen euro), het Fietsfonds (9,5 miljoen euro), het Kopenhagenfonds (1,2 miljoen euro).

40 miljoen is een grote investering. Maar het maatschappelijk rendement ligt op tal van vlakken hoog: een positieve impact op mobiliteit, klimaat enzovoort. Goede fietsinfrastructuur helpt mensen om vaker de keuze te maken voor de fiets. Dat blijkt ook uit de cijfers van de provinciale Fietsbarometer. Zo telt de Fietsbarometer al sinds februari 2020 aan de fietstunnel in Geel. Op een gemiddelde werkdag fietsen er daar net geen 1.000 fietsers voorbij. Op de topdag, namelijk op 30 juni 2022, waren dat er zelfs 2.672 fietsers. Deze cijfers tonen aan dat blijven investeren in fietsinfrastructuur loont.

Terug naar overzicht

A question? A comment or suggestion?

Do you have a question about a project, about a cycle highway? Do you want to report something to us? We would be delighted to help you further.

Contact us