F702 Hasselt - Corda Campus
Projets

Aperçu

Hasselt / F702 Hasselt - Corda Campus

Aanleg fietssnelweg F02 via Corda Campus

Er loopt een studie naar het fietssnelwegtracé zodat je hier in de toekomst over een volwaardige Corda-route kan fietsen.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? 2022-2023
Hasselt / F702 Hasselt - Corda Campus

Dubbelrichtingsfietspad Heidestraat

Un projet de Provincie Limburg