F702 Hasselt - Corda Campus
Projets

Aperçu

Hasselt / F72 Hasselt - Maastricht F702 Hasselt - Corda Campus

Aanleg fietsbrug en herinrichting omgeving Godsheide

Un projet de Provincie Limburg
Quand? 2020-2021
Hasselt / F702 Hasselt - Corda Campus

Aanleg van Herman Dessersstraat met dubbelrichtingsfietspad

Un projet de Stad Hasselt
Quand? 2019
Hasselt / F702 Hasselt - Corda Campus

Aanleg fietssnelweg F02 via Corda Campus

Er loopt een studie naar het fietssnelwegtracé zodat je hier in de toekomst over een volwaardige Corda-route kan fietsen.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? 2022-2023
Hasselt / F702 Hasselt - Corda Campus

Dubbelrichtingsfietspad Heidestraat

Un projet de Provincie Limburg
Hasselt / F702 Hasselt - Corda Campus

Fietstunnel Vilstraat

Un projet de Infrabel