F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt
Projets

Aperçu

Houthalen-Helchteren / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek stationsstraat

Door middel van een nieuwe oversteek maken we de kruising duidelijker en breder voor fietsers en kruisend gemotoriseerd verkeer. De fietssnelweg blijft wel uit de voorrang omwille van de nabijheid van een spoorovergang. Het betreft hier enkel markeringswerken. Met dwarse volle lijnen worden fietsers attent gemaakt op de oversteek uit de voorrang. Ook op de rijweg komt belijning om de oversteek voor het kruisend gemotoriseerd verkeer duidelijk te maken.
Houthalen-Helchteren / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek vijfeindestraat

Ter hoogte van de Vijfeindestraat en de Kraanbergstraat wordt de fietssnelweg verbreed en komt er bijkomende markering om duidelijk te maken dat de fietssnelweg in de voorrang is ten opzichte van de twee zijstraten. Beide zijstraten blijven afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Quand? juni 2024
Houthalen-Helchteren / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Loerstraat

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Loerstraat. Gemotoriseerd verkeer in de Loerstraat wordt afgeremd met een wegversmalling en een verhoogde inrichting ter hoogte van de fietssnelweg. De fietssnelweg wordt heraangelegd in een rode kleur en krijgt de nodige belijning om aan alle weggebruikers duidelijk te maken dat de fietser in de voorrang is.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? maart 2024
Houthalen-Helchteren / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Linzenstraat

Op dit kruispunt wordt de verkeersregeling aangepast want de fietssnelweg komt in de voorrang te liggen. De fietssnelweg ter hoogte van de Linzenstraat wordt verbreed en krijgt de nodige markering. Op deze manier wordt het voor het beperkte gemotoriseerd verkeer duidelijk dat de fietssnelweg in de voorrang is.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? januari 2024
Houthalen-Helchteren / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Voorbroekstraat

De kruising wordt heringericht zodat de fietssnelweg voorrang krijgt ten opzichte van de Voorbroekstraat. Ter hoogte van de oversteek wordt een versmalling aangelegd voor het gemotoriseerd verkeer. De fietssnelweg krijgt een rode kleur en wordt verbreed. Deze verbreding wordt doorgetrokken tot aan de nieuwe fietsbrug.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? februari 2024
Houthalen-Helchteren / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Fietsknooppunt 316

De fietssnelwegen F74 en F75 wisselen uit ter hoogte van de Hoolvenstraat. Met extra belijning maken we de voorrangsregeling voor de fietsers onderling duidelijk.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? april 2024
Houthalen-Helchteren / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek bungalowpark

De kruising met Bungalowpark wordt regelmatig gebruikt door landbouwverkeer. De fietssnelweg krijgt hier voorrang op het landbouwverkeer. De voorrang wordt aangegeven met duidelijke markeringen. De aanzet met kasseien voor het landbouwverkeer moet ervoor zorgen dat er geen of weinig modderresten op de fietssnelweg terecht komen.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? februari 2024
Peer / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Overweglaan

De kruising van de fietssnelweg met de Overweglaan krijgt een innovatieve lichtenregeling die zorgt voor een vlotte en veilige oversteek waarbij de fietssnelweg in de voorrang ligt. De fietsers krijgen steeds groen licht omdat detectielussen in de fietssnelwegen de lichtenregeling aansturen. Zo kunnen fietsers vlot en veilig oversteken zonder wachttijd. Het gemotoriseerd verkeer op de Overweglaan krijgt op deze momenten rood om de fietsers veilig te laten kruisen. De fietssnelweg wordt ter hoogte van deze kruising ook verbreed.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? januari 2024
Hechtel-Eksel / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Schansdijkstraat

Met extra markering wordt de fietssnelweg ter hoogte van de Schansdijkstraat in de voorrang gesteld. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer in de Schansdijkstraat wordt afgeremd door middel van een wegversmalling met een verhoogd plateau. De fietssnelweg wordt ook heraangelegd in een rode kleur met bijkomende markering.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? februari 2024
Hechtel-Eksel / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Hoksentstraat

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Hoksenstraat. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door middel van een wegversmalling met een verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? augustus - september 2024
Hechtel-Eksel / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Kruisstraat

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Kruisstraat. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door middel van een wegversmalling met een verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? september 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Fietsknooppunt 247

Op de fietssnelweg ligt het knooppunt 247 van het toeristisch fietsroutenetwerk. Met extra markering en een verbreding krijgt dit knooppunt een duidelijke voorrangsregeling voor de fietssnelweg.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? september 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Kapelstraat

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Kapelstraat. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door middel van een verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? april 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Urneveldstraat

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Urneveldstraat. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door middel van een verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? mei 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Spoorwegstraat

De kruising krijgen een tijdelijke invulling omdat de Spoorwegstraat in de nabije toekomst volledig heringericht wordt. Bij deze oversteek blijven fietsers voorlopig uit de voorrang en worden beperkte markeringen aangebracht. Bij de herinrichting van de Spoorwegstraat krijgt de fietssnelweg een veilige en vlotte oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? juni 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Bemvaartstraat

Ter hoogte van de Bemvaartstraat staat één van de grotere herinrichtingen voor fietssnelweg F74 gepland. De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Bemvaartstraat. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door middel van een wegversmalling met een verhoogd plateau. De Vloeterstraat wordt ter hoogte van de Bemvaartstraat geknipt voor gemotoriseerd verkeer. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek. Daarnaast wordt de fietssnelweg rechtdoor getrokken over de oude spoorwegzate richting Skiffel. Dit gebeurt meteen op vier meter breedte. Het huidige fietstracé langs Molenbroek zal verdwijnen en krijgt een groene invulling.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? juni 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Boelehoef

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van Boelehoef. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door middel van een wegversmalling met een verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? januari - februari 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Knooppunt 220 (F74/F71)

De fietssnelwegen F74 en F71 wisselen uit ter hoogte van de Bevrijdingsweg. Met extra markering en een verbreding krijgt dit knooppunt een duidelijke voorrangsregeling.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? juli 2024
Hamont-Achel / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Rodenrijt 1

De fietssnelweg kruist driemaal met Rodenrijt. Op alle kruisingen krijgt de fietssnelweg voorrang. Bij de meest zuidelijk kruising wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer afgeremd door middel van een verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? februari - maart 2024
Hamont-Achel / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Rodenrijt 2

De fietssnelweg kruist driemaal met Rodenrijt. Op alle kruisingen krijgt de fietssnelweg voorrang. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? januari 2024
Hamont-Achel / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Rodenrijt 3

De fietssnelweg kruist driemaal met Rodenrijt. Op alle kruisingen krijgt de fietssnelweg voorrang. . De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? januari - februari 2024
Peer / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Achelmansstraat

De Achelmansstraat wordt regelmatig gebruikt door landbouwverkeer. De fietssnelweg krijgt hier voorrang op het landbouwverkeer. De voorrang wordt aangegeven met duidelijke markeringen. De aanzet met kasseien voor het landbouwverkeer moet ervoor zorgen dat er geen of weinig modderresten op de fietssnelweg terecht komen.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? januari 2024
Peer / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Tichelovenstraat

Ter hoogte van de Tichelovenstraat kruist landbouwverkeer regelmatig de fietssnelweg. Met een aanzet in kasseien en een duidelijke markering wordt de voorrangsregeling voor de fietsers duidelijk gemaakt. De aanzet in kasseien zorgt ook voor minder modderresten op de fietssnelweg.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? februari 2024
Hechtel-Eksel / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Schansdijkstraat

Met extra markering wordt de fietssnelweg ter hoogte van de Schansdijkstraat in de voorrang gesteld. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer in de Schansdijkstraat wordt afgeremd door middel van een wegversmalling met een verhoogd plateau. De fietssnelweg wordt ook heraangelegd in een rode kleur met bijkomende markering.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? maart 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Kleinmolenstraat

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Kleinmolenstraat. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door middel van een verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? april 2024
Pelt / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Jagerspad

Ter hoogte van de Jagerspad kruist landbouwverkeer regelmatig de fietssnelweg. Met een aanzet in kasseien en een duidelijke markering wordt de voorrangsregeling voor de fietsers duidelijk gemaakt. De aanzet in kasseien zorgt ook voor minder modderresten op de fietssnelweg.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? februari 2024
Hamont-Achel / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Oversteek Buitenheide

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van Buitenheide. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer wordt afgeremd door middel van een wegversmalling met een verhoogd plateau ter hoogte van de oversteek. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? februari 2024
Peer / F74 Hasselt - Eindhoven via Pelt

Diestersedijk

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Diestersedijk. Het kruispunt wordt hiervoor heringericht. Het gemotoriseerd verkeer op de Dietsersedijk wordt afgeremd door een verhoogde inrichting. De fietssnelweg krijgt een rode kleur met bijkomende markering om de voorrang extra in de verf te zetten. Bovendien wordt de fietssnelweg verbreed ter hoogte van de oversteek.
Un projet de Provincie Limburg
Quand? februari - maart 2024