F102 Turnhout - Herentals
Projets

Aperçu

Herentals, Turnhout / F102 Turnhout - Herentals

Tracéonderzoek fietsostrade F102

De provincie Antwerpen stelde een studiebureau aan voor het ontwerp en de realisatie van de autoluwe fietsroute Herentas – Turnhout. De realisatie is gepland voor 2022-2023.
Un projet de Provincie Antwerpen
Quand? 2021-2023