F7 Gand - Courtrai

Infomarkt Zulte

Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel en Gemeente Zulte nodigen u graag uit op 20 maart tussen 16u00 en 19u30. U bent doorlopend welkom op een infomarkt. U krijgt er informatie over de verdere aanleg van de fiets- snelweg F7 langs het spoor. Meer bepaald over het resterende stuk tussen de Meylegemstraat in Olsene en de Kruishoutemstraat in Machelen. U verneemt er ook meer over de visie op overwegen tussen Olsene en Machelen en de bijhorende nieuwe fietstunnel ter hoogte van de Bauterstraat.

De fietssnelweg F7 biedt een veilige, directe en conflictvrije verbinding tussen Gent en Kortrijk. We informeren de bewoners graag over het ontwerp van het deeltraject tussen Olsene en Machelen.

Overwegen vormen zwarte punten op het Belgische spoornet. Ze hebben een impact op zowel de stiptheid, capaciteit en veiligheid van het spoorverkeer als op de onderhoudslast. Het doel van de sluiting en/of vervang- ing van overwegen is de veiligheid voor het trein- en wegverkeer (alle weggebruikers) verder te verhogen.

Infrabel en Gemeente Zulte werken dus aan een volwaardig mobiliteitsalternatief voor het geheel van over- wegen langs dit traject van de fietssnelweg, die door de Provincie Oost-Vlaanderen zal worden aangelegd.

Tijdens de infomarkt zullen experts van de Provincie Oost-Vlaanderen en Infrabel u te woord staan en kan u al uw vragen stellen.

Locatie:

Raadzaal gemeentehuis

Centrumstraat 8

Olsene-Zulte

Terug naar overzicht

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous