F44 Gand - Malines

Infomarkt: fietssnelwegen F44/F19 en lokale fietslink bedrijventerrein Hoogveld

Provincie Oost-Vlaanderen, Infrabel, Polder Vlassenbroek, gemeente Lebbeke en stad Dendermonde hebben een infrastructuurproject uitgewerkt, gelegen tussen de Winningstraat (Dendermonde) en

Mandekensstraat (Lebbeke).

Het project omvat:

  • Uitbouwen van twee uitwijksporen langsheen spoorlijn L53 in functie van goederenvervoer
  • Aanleggen delen van fietssnelweg F44 (tussen Winningstraat en Mandekensstraat) en fietssnelweg F19
  • (vanaf aansluiting op F44 tot aan straat Hoogveld)
  • Fietslink tussen F44 en straat Driebek creëren langsheen nieuw traject Volaardebeek als ontsluiting van bedrijventerrein Hoogveld

Datum en locatie

Woensdag 15 mei 2024 tussen 16u en 20u , Parochiezaal Lutterzele, Spoorwegstraat 200, achter de kerk.

Programma

16u00 - 17u30: Vrij rondlopen tussen infopanelen en kans op vraagstelling

17u30 - 18u30:

  • Voorwoord door gedeputeerde Riet Gillis, schepen van Dendermonde Marius Meremans, schepen van
  • Lebbeke Raf De Wolf en burgemeester van Dendermonde Leen Dierick
  • Toelichting en presentatie door Provincie Oost-Vlaanderen, Tuc Rail en de stad Dendermonde

18u00 - 20u00: Vrij rondlopen tussen infopanelen en kans op vraagstelling

Terug naar overzicht

Une question ? Un commentaire ou une suggestion ?

Avez-vous une question sur un projet, ou sur une cyclostrade ? Voulez-vous nous faire un rapport ? Nous vous aiderons par la suite avec plaisir.

Contactez-nous