Leuven-Herent-Haacht-Kampenhout-Boortmeerbeek / F8 Leuven - Mechelen

Veiligere kruispunten

Studie
Laatste update op 24/01/2022

Projectleider

Partners

De Vlaamse Waterweg, Agentschap Wegen en Verkeer, stad Leuven en de gemeenten Herent, Haacht, Kampenhout, Boortmeerbeek en Zemst

Wat?

De provincie Vlaams-Brabant startte in de zomer van 2020 een studie op om enkele problematische kruispunten op de F8-fietssnelweg te onderzoeken en er een voorontwerp van te maken.

  • Momenteel loopt de route vanaf Leuven langs de linkeroever van het kanaal en wisselt ze ter hoogte van Boortmeerbeek-Sas van kant. Er wordt nagegaan of dit nog optimaal is, gezien een aantal gewijzigde plannen en voorkeuren.
  • Er wordt gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor een vlotte en veilige kruising met de zeer drukke N267 (Trianonlaan) in Boortmeerbeek.
  • Daarnaast worden voorontwerpen opgemaakt voor problematische plaatsen. Onder andere de kruispunten met Kolonel Begaultlaan in Leuven, Wijgmaalsesteenweg/Keulenstraat in Herent, Langestraat/Pontstraat en Bieststraat in Boortmeerbeek worden bekeken in functie van veiligheid, vlotheid en comfort.

Het eindresultaat is een voorontwerp voor deze punten en een actieplan op korte en lange termijn. Deze kunnen door wegbeheerders en actoren gebruikt worden in vervolgopdrachten om de gevonden oplossingen gefaseerd te gaan realiseren.

De studie, in samenwerking met studieconsortium Mint - Omgeving – D+A, zal vermoedelijk in de loop van 2022 worden afgerond.

Waar?

Wanneer?

2021 - 2022

Een vraag? Een opmerking of suggestie?

Heb je een vraag over een project, over een fietssnelweg? Wil je ons iets melden?
We helpen je graag verder.

Contacteer ons